Denge Ciwanen Bordeaux

Denge Ciwanen Bordeaux
 
AnasayfaKapıGaleriAramaKayıt OlGiriş yap
RADYO GIRISI

Image Hosted by ImageShack.us

En son konular
» Diyar 5 album full
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeSalı Haz. 24, 2008 10:06 am tarafından marksdede

» Mem U Zin .
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeSalı Haz. 24, 2008 10:03 am tarafından marksdede

» Ashampoo Office 2008
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:44 am tarafından DJZORO

» Microsoft Office Enterprise (Türkçe)
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:37 am tarafından DJZORO

» Google Earth Pro 4.2.180
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:27 am tarafından DJZORO

» WİNDOWS XP TÜRKÇE DİL PAKETİ
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:24 am tarafından DJZORO

» Virtual DJ Studio v5.0
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:20 am tarafından DJZORO

» System Mechanic 7.5.9.1 Professional
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:18 am tarafından DJZORO

» Blaze DVD Player Pro 6.52
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:15 am tarafından DJZORO

» ASHAMPOO BURNİNG STUDİO 7.21 + TÜRKÇE DİL PAKETİ
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:14 am tarafından DJZORO

» Windows Vista 64 Bit / Full / Türkçe
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:11 am tarafından DJZORO

» Norton Partition Magic 8.05 / Full
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:07 am tarafından DJZORO

» Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.2.276
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:05 am tarafından DJZORO

» Nero 8 .3.2.1b Ultra Edition HD/ DVD-BLU RAY TURKISH
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimePaz Haz. 08, 2008 12:04 am tarafından DJZORO

» KITAPLARI .
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeC.tesi Mayıs 31, 2008 5:10 pm tarafından Admin

» KON-KURD Kongresi Brüksel’de başladı
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeC.tesi Mayıs 31, 2008 4:15 pm tarafından Admin

» Savcilik you tube icin dunya genelinde erisim yasagi talep ediyorlar
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeC.tesi Mayıs 31, 2008 4:14 pm tarafından Admin

» Avukatlari Ocalan la Gorustuler
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeC.tesi Mayıs 31, 2008 3:10 pm tarafından Admin

» Dünyadan: Defense News: Türkiye füze savunma sistemleri satın alacak
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeC.tesi Mayıs 31, 2008 3:06 pm tarafından Admin

» Dünyadan: ETA meydan okudu!
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeC.tesi Mayıs 31, 2008 3:02 pm tarafından Admin

SON DAKIKA

Paylaş
 

 Dersimin mavi Gülüslü cocuguna

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 127
Kayıt tarihi : 30/05/08

Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Empty
MesajKonu: Dersimin mavi Gülüslü cocuguna   Dersimin mavi Gülüslü cocuguna Icon_minitimeCuma Mayıs 30, 2008 5:15 pm

yasasin kürdistan
yasasin kürt halkiBir insaný anlatmak ne kadar da
zordur. Oysa ki kolay sanýrýz bir insanýn acýlarýný, sevinçlerini,
hüzünlerini, umutlarýný anlatmayý, anlatabilmeyi… Kolay sanýrýz…
Düþününce varabileceðimiz bu farkýndalýk yüreðimize deðen yerleri ile
bir olduðunda kendinizle yüzleþirsiniz. Kendinizden kaçamayacaðýnýz
yerdesinizdir ve yüzleþme baþlamýþtýr bir kere…
Bu coðrafyanýn
binlerce yýla kök salan alýþkanlýklarý ile kolay sanýlan, artýk
paradoks olmanýn adayý olup çýkýverir. Ortadoðu’nun alýþkanlýklarýyla
kullaným deðeri olarak görülen ve ucuzlayan insandýr bu paradokstan
nasibini alan. Mezarlar çoðaldýkça kendi anlamýný tüketen ve kendini
yitiren insan… Kendini unutmamak için aynalara bakanlarýn baþkalarýný
anýmsamaya çalýþarak anlatabilmesi ne denli zordur. Zordur onca
kanýksanmýþ ölüm ardýndan, olaðanlaþan onca acý ardýndan bir baþkasýna
anlatmak, anlatamamak… Anlatýcýnýn ölümüdür bu bir bakýma… Anlatmamak
eksilmektir biraz da… Ve Ortadoðu’nun bu kader çizgisini deðiþtirecek
olan da insaný anlatmak, anlatabilmek deðil mi? Anlatýn ve her insanýn
bir öyküsü olduðuna inanýn. Çünkü anlatýlan, anlatýlaný da
deðiþtirecektir… Týpký daðlarý mekan tutmanýn, yitik bir ülkeyi
aydýnlatacaðýný bildiðiniz gibi, anlatýn yaþanýlan zamaný…
Beþ yýl
öncesinin bir Dersim sonbaharýnda tanýþmýþtýk Metin’le… Yol yorgunu bir
zamanýn orta yerinde, Akvanos Vadisi’nde. Gerillanýn tarihi yürüyüþüne
tanýklýk eden zamanlarda… Munzurlarýn ve Sultan Baba’nýn doruklarýna
düþen ve bahara dek yerleþen karýn soðuðunu taþýyan rüzgarlar yalýyordu
gövdelerimizi. Ormanlarýn yapraklarýndan soyunduðu ve topraðýn güz
ayazlarýnda derin derin yarýldýðý bir sonbahar gününde yaþanan bir
karþýlaþma… Kimilerine göre sýradan, alelade bir karþýlaþma belki de.
Fakat ilkte olduðu gibi anlamýný bulan bir tanýþma… Henüz yeni mekan
tutar olmuþtu daðlarý Metin. En zor zorlu zamanlara tanýklýk ettiðimiz
bir zamaný yaþarken çýkýp gelmiþti… Daðlarda henüz sýnanmýþ olsa da her
þeye raðmen gülebilen bir yüzü ve Dersim daðlarýna duyduðu özlemi
dindirmenin coþusuyla katýlmýþtý aramýza. 1999-2000 kýþýna girerken
Metin Akvanos Vadisi’ndeki kampta kalmýþtý, biz ise Aliboðazý’nda…
Aramýza zemherisi aðýr bir kýþ girmiþti bahara dek. Yeni yüzyýlýn ilk
Dersim baharýnda gerçekleþen düzenlemelerde Ovacýk’ta kalmýþtý Metin. O
süreçte biraz daha iyi tanýyabilmiþtik onu. Daha çok da kendine dair
anlattýklarýndan… Dersim merkeze baðlý Merxo köyündendi. Ailesi de
Merxo’da oturuyordu. Ortaokulu bitiremeden terk etmiþti bildiðim
kadarýyla. Yine ondan öðrenmiþtik 7 yýl boyunca Dersim merkezde bir
berber salonunda çalýþtýðýný. O da Kürdistan’daki her çocuk gibi erken
tanýþmýþtý yaþamla. Çocukluðunu yaþayamamýþ her Kürdistanlý gibi… Belki
de bu yüzdendi o iflah olmaz çocukluðu. Bundandý çocukluðunu daðlarda
aramasý belki de.
Ne zaman geçmiþe dair konuþsak, her defasýnda
bir tek ablasýndan söz ederdi özlemle. Sanki bir sýrrýný paylaþýr gibi
anlatýrdý. Ailesi denince bir tek anýmsadýðý, özlediði ablasýydý
yalnýzca. Fakat bunun nedenini hiçbir zaman öðrenememiþtik… Buna karþý
da her nedense pek söz etmekten kaçýnýrdý… Geçmiþe dair bildiðimiz,
bilebildiðimiz bunlarý yalnýzca… Anlattýklarý, paylaþtýklarý kadardý…
Sonbahara
kadar Ovacýk’ta kalmýþtý. Bir grup arkadaþla birlikte Munzurlarda
üstlenme hazýrlýklarý için gittiði zamandan bir süre sonra bizim kartal
noktasý dediðimiz ormanlara geri dönmüþtü. Düzenlemeler yapýldýðýnda
Ovacýk’ta onunla birlikteydik. Her þeyin ters gittiði bir zamandý
sanki. Ýlk Kutu Deresi’nde 6 arkadaþýn þehit haberi ile savruldu
yüreðimiz göðüs kafesimizde. Her bir arkadaþý yitirmenin
nedenselliðinde doðan ve katlanýlmasý güç bir yürek boþluðunda.
Yapraklar sararýp topraða düþmeye baþladýðý bir sýra üstlenme grubundan
arkadaþlarýn “Yaylagünü” köyünde düþtüðü pusuda Mazlum ve Cesur
arkadaþlarý da yitirdik. Sanki herþey uðursuz bir lanet gibi üzerimizde
dolaþýrken, ayný pusuda teslim olan biri üstlenmemizi düþmana vermiþti.
Güz rüzgarlarý daha sert esiyordu artýk ve her estiðinde daha da
çoðaltýyordu sonbahar hüznümüzü rüzgarlar. Binbir güçlükle ve bütün
düþman yönelimlerine karþý yapýlan onca þey yoktu artýk. En zoru da iki
arkadaþýmýzý yitirmiþ olmaktý… Bu olay sonrasý hummalý bir çalýþma
baþladý. Bu dar zamanda, düþman operasyonlarýnýn göz açtýrmadýðý ve
yavaþ yavaþ kýþýn kendini hissettirdiði bir ortamda artýk gerilla
zamana karþý yarýþýyordu. Þartlar ve doða koþullarý o kadar aðýrdý ki,
erzak taþýdýðýmýz dört katýrýmýz donarak ölmüþtü… Ölüm ve yaþam
çizgileri arasýnda yaþama dair bir direniþin orta yerinde… Bu direniþin
içinde aramýzda gülmeyi becerebilen ve bütün gücüyle her þeye kendini
katan biriydi Metin… Gücümüzün tükendiði yerde yükü sýrtlayan,
þikayetsiz yaþayandý. Bütün güçlüklere raðmen daðlara tutunabilmenin
keyfi anlatýlamayacak kadar güzel bir yaþanan zamandý. Paylaþýmlarý
kutsayan bir yaþanmýþlýk olarak yüreðimize kazýnan bir geçmiþ zaman
hikayesi… O kýþ öncekine göre daha rahat bir kýþ geçirmiþtik. Baharla
birlikte Metin yine Ovacýk’ýn yolunu tutarken, bir grup Hozat’a biz de
Pertek’e gitmiþtik. 2001 sonbaharýna yakýn bir zamanda tüm batý gücü
Dersim merkezde toplandýðýmýzda yüreðimizin güneyine açýlýyordu bütün
yollar. Düzenlenen grupta 11 kiþiydik. Ve bu grupta Metin de vardý…
Anlatýlsa roman olacak bir yolculuða çýkýlmýþtý artýk. Nehirleri,
daðlarý ve ovalarý aþa aþa menzile varabilmenin tutkusunda tüketilen
yollardan, geçilen yolculuklardan biriydi bu yalnýzca… Ölümün yalnýzca
kundaklandýðý pusulardan, kar fýrtýnalarýndan geçilen ama kendimizden
geçmediðimiz yollardan… Menzile vardýðýmýzda Kela Reþ’e ulaþtýðýmýzda
bitirmiþtik yollarý. Bir yerlere ulaþmanýn, ulaþabilmenin sevinci
direncimizi yeniden üretirken, kahkahalarý eksik deðildi yine Metin’in.
Belki de onunla özdeþleþen yaralý bir imgelenme olarak bilincimize
kazýnan bu utangaç ve muzip gülüþleri olmuþtu hep… Güney’e geçtiðimizde
3 ay kadar bir süre Kandil’de kuzey kampýnda birlikteliðimiz sürdü.
Sonrasý bizden ayrýldý Metin, taburlara gitmiþti. Uzun bir zaman girdi
aramýza, ara sýra gelen sýmsýcak selamlarýný saymazsak. Çok sonralarý
batý Kandil karargahýnda bir araya gelmiþtik bir yýlý aþkýn bir süre
sonra… O hiç deðiþmemiþti sanki. Dersim yine tutkulu bir düþtü onun
için. Hala içinde diri tuttuðu, uðruna pek çok þeyi göze aldýðý,
büyümemiþ bir çocuk özlemi gibi… Yeniden Dersim’e dönmeyi düþlüyordu ve
bunun için yapmýþtý önerisini. Çok geçmeden de Þehit Ayhan’daki kuzey
kampýna gitmiþtik ilk. Sonra da Þehit Rojhat’daki kampa geçmiþlerdi…
Son kezdi buradaki karþýlaþma. Bunu ne o, ne de ben bilmiyorduk.
Iþýksýz ve ateþsiz sonbaharýn eþiðindeki bir aðustos gecesinde son kez
sarýlarak ayrýlmýþtýk. Vedalaþmadan, vedalaþmanýn ayrýlýða teslim olmak
olduðunu bilerek… Ve þimdi son kez demenin hüznünü yaþamak düþmüþken
payýma… Týpký direnmenin onlara, onlarýn direnine tanýklýk etmenin bize
düþtüðü zamanlar gibi… Son kez sarýlmýþtýk gövdelerimize.
Hüznü
barýndýrmayan bir Kandil gecesinde ayrýlmýþtýk. Ve yine bir gece vakti
ama bu kez bir Xýnere akþamýnda gülen yüzlü bir yoldaþýn bir daha
olmayacaðýný bilmek, bu lanetli bilgi düþürmüþtü depremleri yüreðimize.
Bir Dersim tutkusunun Bingöl’de topraða düþtüðü yerde tüketilen bir
serüvenin son duraðýný öðrenmiþtik iþte. Yalnýzca yaþanýlarak
öðrenilebilecek gerçeðin alýþamadýðýmýz o bildik öðretisiydi bu bir
bakýma… Umarsýzca Bingöl’ü anýmsamaya çalýþarak… Hangi kum saatini ters
çevirmek gerekirdi ki, dönülmezliklerini ortadan kaldýrmak,
kaldýrabilmek için… Bir kez daha ve son kez demeden nasýl sarýlabilirdi
insan yürek boþluðuna… Her þeye ve herekese raðmen býkmadan, usanmadan,
yýlmadan düþtüðümüz yolculuklarda menzil tutkusunu taþýyarak
yaþatabileceðimiz ve ancak öyle yüreðimizde taþýyabileceðimiz
insanlardý onlar… Unutulamayacak olanlar…
Bir gece vakti, bir ölü
ateþ baþýnda, dolunayda hafif bir yaðmur altýnda Munzurlarda bir Munzur
gecesinde gördüðü gökkuþaðýný anlatmýþtý Metin yýllar önce. Dolunayýn
aydýnlýðýnýn yaðmurda kýrýlýp yedi renge çoðalmasýný (karanlýklarýn)
tanýklýðýnýn keyfini sürendin. Ve þimdi gülen resimlerin düþüyor
aklýma. Resimlerinin haberi yok düþtüðünden… Hala gülüyorlar içimde…
Geceye gökkuþaðý düþürmenin keyfini sürdüðün gece gibi gülüyorlar…
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://dengebordeaux.forum.st
 
Dersimin mavi Gülüslü cocuguna
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Denge Ciwanen Bordeaux :: KURDISTAN DEVRIMI :: Gerilla Anilari-
Buraya geçin: